VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

来自俄罗斯的艺术家Oleg Duryagin 创造了一个奇妙又惊人的想像世界,又称为Duo 的他本来是一位网页设计师,因为对于摄影以及绘画的喜爱,发展出他的个人风格。他结合绘画以及摄影技巧,利用对于人像的合成技术,将人的脸变成如瓷器一般,透过这样来阐述他对于人的身分的另外一种疑问以及幻想!

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

VLADIMIR BOCHKOV爱在进行时(组图欣赏)

欢迎大家加火柴QQ:304328469,关注空间动态!无觅相关文章插件,快速提升流量